Rozpočet mesta

Názov Zverejnené Dokument
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2019 30.03.2020
Rozpočet mesta Nováky na roky 2020,2021,2022 07.01.2020
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2020,2021,2022 07.01.2020
Návrh programového rozpočtu mesta Nováky na roky 2020,2021,2022 15.11.2019
Návrh rozpočtu mesta Nováky na roky 2020,2021,2022 15.11.2019
AktualizáciA č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2019 02.07.2019
Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky za rok 2018 16.04.2019
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2018 16.04.2019
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2019, 2020, 2021 25.02.2019
Rozpočet mesta Nováky na roky 2019, 2020, 2021 25.02.2019
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2018 11.09.2018
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2017 05.04.2018
Hodnotiaca správa programového plnenia rozpočtu mesta Nováky za rok 2017 05.04.2018
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2018, 2019, 2020 03.01.2018
Rozpočet mesta Nováky na roky 2018, 2019, 2020 03.01.2018
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta na rok 2017 25.09.2017
Výročná správa mesta Nováky za rok 2016 07.04.2017
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2016 07.04.2017
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Nováky za rok 2016 07.04.2017
Programový rozpočet mesta na roky 2017,2018,2019 28.12.2016
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA