Rozpočet mesta

Názov Zverejnené Dokument
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2021,2022,2023 16.12.2020
Návrh programového rozpočtu mesta Nováky na roky 2021,2022,2023 24.11.2020
Návrh rozpočtu mesta Nováky na roky 2021,2022,2023 24.11.2020
Aktualizáciu č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2020 08.07.2020
Návrh aktualizácie č.1 rozpočtu mesta na rok 2020 10.06.2020
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2019 30.03.2020
Rozpočet mesta Nováky na roky 2020,2021,2022 07.01.2020
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2020,2021,2022 07.01.2020
Návrh programového rozpočtu mesta Nováky na roky 2020,2021,2022 15.11.2019
Návrh rozpočtu mesta Nováky na roky 2020,2021,2022 15.11.2019
AktualizáciA č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2019 02.07.2019
Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky za rok 2018 16.04.2019
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2018 16.04.2019
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2019, 2020, 2021 25.02.2019
Rozpočet mesta Nováky na roky 2019, 2020, 2021 25.02.2019
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2018 11.09.2018
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2017 05.04.2018
Hodnotiaca správa programového plnenia rozpočtu mesta Nováky za rok 2017 05.04.2018
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2018, 2019, 2020 03.01.2018
Rozpočet mesta Nováky na roky 2018, 2019, 2020 03.01.2018
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA