Rozpočet mesta

Názov Zverejnené Dokument
Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky za rok 2018 16.04.2019
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2018 16.04.2019
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2019, 2020, 2021 25.02.2019
Rozpočet mesta Nováky na roky 2019, 2020, 2021 25.02.2019
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2018 11.09.2018
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2017 05.04.2018
Hodnotiaca správa programového plnenia rozpočtu mesta Nováky za rok 2017 05.04.2018
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2018, 2019, 2020 03.01.2018
Rozpočet mesta Nováky na roky 2018, 2019, 2020 03.01.2018
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta na rok 2017 25.09.2017
Výročná správa mesta Nováky za rok 2016 07.04.2017
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2016 07.04.2017
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Nováky za rok 2016 07.04.2017
Programový rozpočet mesta na roky 2017,2018,2019 28.12.2016
Rozpočet mesta Nováky na roky 2017,2018,2019 28.12.2016
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2016 11.07.2016
Čerpanie programového rozpočtu za rok 2016, do mesiaca 4. (vrátane), iba za nenulové riadky 31.05.2016
FIN 1-12 za mesiac účtovania : Príjmy 4.2016 (v Eur) 31.05.2016
Príjmy rozpočtu 2016 31.05.2016
Výdavky rozpočtu 2016 31.05.2016
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 14.11.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA