Poďakovanie firme Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. a občanom mesta Nováky

Mesto Nováky chce touto cestou v mene primátora Ing. Dušana Šimku i v mene odberových tímov v Novákoch zabezpečujúcich skríningové testovanie na respiračné ochorenie Covid-19 ako prijímateľov sponzorských darov, poďakovať firme Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. a občanom mesta Nováky za ich štedrosť v podobe poskytnutia osviežujúceho občerstvenia, ktoré prispelo k pocitu kolektívnej súdržnosti, tak potrebnej v dnešných časoch.

 

 22.02.2021