Výzva na predloženie cenovej ponuky

Úplné znenie

Vypracovanie žiadosti o NFP a súvisiacich verejných obstarávaní vrátane externého manažmentu.18.04.2019