Srdce Vďaky aj v našom meste.

Naprieč zemeguľou putuje 30 dekorácií sŕdc, ktoré vyjadrujú vďaku zdravotníkom a všetkým, ktorí sa starajú o to najcennejšie čo máme, naše zdravie. Rovnaké srdcia nájdeme v Maďarsku, Mexiku, Rakúsku, Ukrajine, Francúzsku, Českej republike. Na Slovensku zavítali už do viacerých miest a obcí.

Veľké červené svietiace srdce má vyjadrovať vďaku, nádej, radosť, ale predovšetkým solidaritu a podporu všetkým, ktorí sa už takmer rok zúčastňujú v boji proti celosvetovej pandémii Covid-19.

Srdce nainštalované na námestí pred MsÚ Nováky je naším vyjadrením vďaky lekárom, sestrám, zdravotníkom a všetkým, ktorí pomáhajú v prvej línii v boji s ochorením Covid-19. Vám všetkým veľké ĎAKUJEME.

Dňa 7. júna 2021 bolo Srdce Vďaky v tichosti a bez slov nainštalované pracovníkmi spoločnosti Vepos Nováky  a bude zdobiť naše mesto dva týždne. Ďakujeme za bezplatné zapožičanie a účasť na tejto celosvetovej akcii spoločnosti BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o.

Celosvetové turné trblietavých, červených sŕdc Blachere je prejav vďačnosti v tejto zlej dobe v snahe preukázať podporu všetkým, ktorí sa zúčastňujú v boji proti Covid-19. Je to jasný prejav vďaky, svetielko nádeje, záblesk radosti a zahriatie sŕdc – maličkosť pre všetkých nás.09.06.2021
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 12.12.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA