Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia kultúry a vzdelávania 16.04.2019
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 10.04.2019
Sociálna a zdravotná komisia 09.04.2019
Komisia pre ochranu verejného záujmu 08.04.2019
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 08.04.2019
Komisia športu 02.04.2019
Komisia športu 11.02.2019
Sociálna a zdravotná komisia 11.02.2019
Komisia kultúry a vzdelávania 06.02.2019
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 05.02.2019
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.02.2019
Komisia pre ochranu verejného záujmu 18.10.2018
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 03.10.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.08.2018
Komisia kultúry a vzdelávania 27.08.2018