Prerušenie distribúcie elektriny 18.09.2023,20.09.2023,22.09.2023,27.09.2023,29.09.2023

Oznamujeme občanom, že v dňoch

18. 09. 2023 v čase od 15.30 do 21.30 hod

20.09.2023 v čase od 13.30 do 21.30 hod

22.09.2023 v čase od 13.30 do 19.30 hod

27.09.2023 v čase od 05.30 do 16.30 hod

29.09.2023 v čase od 07.45 do 12.45 hod bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohách.11.09.2023
Prerušenie dňa 29092023
Prerušenie dňa 27092023
Prerušenie dňa 22092023
Prerušenie dňa 20092023
Prerušenie dňa 18092023
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA