Obchodné verejné súťaže

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktualizácia územného plánu mesta Nováky - Zmeny a doplnky č. 6 (služba). ...

Ochodná verejná súťaž

Špecifikáciana vypracovanie ponuky na predmet súťaže: "Prevádzkovanie a servis káblovej distribučnej siete (KDS) v meste Nováky s kompletnou správou zákazníkov" ...