Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia kultúry a vzdelávania 25.05.2021
Komisia pre ochranu verejného záujmu 12.05.2021
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.04.2021
Komisia kultúry a vzdelávania 08.04.2021
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 01.04.2021
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.02.2021
Komisia športu 03.02.2021
Komisia kultúry a vzdelávania 02.02.2021
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.11.2020
Komisia športu 27.11.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 23.11.2020
Komisia športu 20.11.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 19.11.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 03.09.2020
Komisia športu 03.09.2020
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.06.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA