Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 09.03.2022
Sociálna a zdravotná komisia 08.03.2022
Sociálna a zdravotná komisia 02.02.2022
Komisia športu 01.02.2022
Komisia kultúry a vzdelávania 01.02.2022
Komisia kultúry a vzdelávania 17.01.2022
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 14.01.2022
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 12.01.2022
Komisia športu 01.12.2021
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 26.11.2021
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.11.2021
Komisia kultúry a vzdelávania 16.11.2021
Sociálna a zdravotná komisia 10.11.2021
Komisia kultúry a vzdelávania 26.10.2021
Komisia kultúry a vzdelávania 09.09.2021
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA