Výzva pre deti: Zapojte sa do súťaže

Milí rodičia a učitelia, máte doma alebo v škole a škôlke malých umelcov, ktorí majú radi výtvarné práce? Tak čítajte ďalej. Chceme Vás poprosiť, aby ste nasledovný odkaz odovzdali Vašim ratolestiam.
 
Deti, zoberte do rúk farbičky, fixky, štetce a kreslite, alebo skladajte, či modelujte pre nás tie najkrajšie obrázky, predmety, ktoré zachytávajú prichádzajúcu atmosféru Mikuláša.
 
Súťažné práce sa budú zbierať do 2. decembra 2021 v školských zariadeniach, alebo ich bude možné priniesť priamo do DK Nováky v pracovných dňoch od 7.00 - 16.00 hod.
 
Náhodným výberom budú vyžrebované výtvarné práce, ktoré oceníme sladkou odmenou.
 
Radi sa s nimi pochválime aj na našej FB stránke. Zoznam vyžrebovaných - ocenených prác bude zverejnený prostredníctvom mestského televízneho vysielania a Facebooku dňa 5. decembra 2021 o 18.00 hod.
 
Vopred ďakujeme


18.11.2021
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA