SÚRNE

Mesto Nováky oznamuje, že termín očkovania 21. decembra je pre veľký záujem zaplnený. Dňa 21. decembra budú v Dome kultúry zaočkovaní všetci občania, ktorí boli zaregistrovaní na uvedený termín.
Pre veľký záujem o očkovanie prebieha naďalej registrácia za tých istých pravidiel na ďalší termín, a to dňa 22. decembra 2021.
Všetci záujemci sa môžu nahlásiť osobne na sekretariáte mestského úradu alebo telefonicky na telefónnych číslach 0948 341 201, 0940 636 388 a 0940 636 400. Nahlasovať sa môžete najneskôr do 17. decembra 2021 do 10. 00 h. Pri nahlasovaní je potrebné uviesť okrem základných identifikačných údajov aj o koľkú očkovaciu dávku máte záujem. Tretiu dávku je možné podať 3 mesiace po druhej dávke.
Pred očkovaním je potrebné vypísať formuláre, ktoré si môžete prevziať na sekretariáte mestského úradu, alebo ich vypíšete priamo pri očkovaní.
O presnom čase o očkovaní bude mesto Nováky informovať po dohode s nemocnicou Bojnice, najskôr v pondelok prostredníctvom mestského rozhlasu. Uvedené bude zverejnené aj na stránke mesta a vo videotexte Nováky.


16.12.2021
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA