Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Sociálna a zdravotná komisia 03.09.2020
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 02.09.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 25.08.2020
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 15.07.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 08.07.2020
Komisia športu 18.06.2020
Komisia pre ochranu verejného záujmu 15.06.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 15.06.2020
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.06.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 28.05.2020
Sociálna a zdravotná komisia 11.03.2020
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 05.02.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 15.01.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 15.01.2020
Sociálna a zdravotná komisia 15.01.2020
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.06.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA