Rozpočet mesta

Názov Zverejnené Dokument
Návrh rozpočtu mesta Nováky na rok 2016 09.11.2015
Aktualizácia č.2 rozpočtu mesta Nováky na rok 2015 08.10.2015
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2015 08.07.2015
Výročná správa mesta Nováky za rok 2014 09.04.2015
Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu za rok 2014 09.04.2015
Záverečný účet mesta 2014 09.04.2015
Rozpočet mesta Nováky na rok 2015,2016,2017 09.03.2015
Programový rozpočet mesta na roky 2015,2016,2017 09.03.2015
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2014 08.09.2014
Záverečný účet mesta za rok 2013 03.06.2014
Hodnotiaca správa záverečného účetu mesta za rok 2013 03.06.2014
Výročná správa mesta Nováky za rok 2013 03.06.2014
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2014,2015,2016 13.01.2014
Rozpočet mesta Nováky na roky 2014,2015,2016 13.01.2014
Rozpčet mesta Nováky na roky 2013,2014,2015 27.06.2013
Výročná správa mesta Nováky za rok 2012 28.05.2013
Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky za rok 2012 28.05.2013
Dôvodová správa k záverečnému účtu mesta Nováky za rok 2012 28.05.2013
Záverečný účet mesta za rok 2012 28.05.2013
Doplnok k Programovému rozpočtu mesta Nováky na roky 2013, 2014, 2015 28.02.2013
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA