Rozpočet mesta

Názov Zverejnené Dokument
Výročná správa mesta Nováky za rok 2013 03.06.2014
Programový rozpočet mesta Nováky na roky 2014,2015,2016 13.01.2014
Rozpočet mesta Nováky na roky 2014,2015,2016 13.01.2014
Rozpčet mesta Nováky na roky 2013,2014,2015 27.06.2013
Výročná správa mesta Nováky za rok 2012 28.05.2013
Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky za rok 2012 28.05.2013
Dôvodová správa k záverečnému účtu mesta Nováky za rok 2012 28.05.2013
Záverečný účet mesta za rok 2012 28.05.2013
Doplnok k Programovému rozpočtu mesta Nováky na roky 2013, 2014, 2015 28.02.2013
Programový rozpočet mesta na roky 2013 - 2015 04.01.2013
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2012 20.09.2012
Súvaha a výkaz ziskov a strát mesta Nováky za rok 2011 04.06.2012
Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky za rok 2011 04.06.2012
Dôvodová správa - záverečný účet mesta za rok 2011 04.06.2012
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2011 04.06.2012
Rozpočet mesta Nováky na roky 2012,2013,2014 15.12.2011
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2011 18.10.2011
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2010 08.06.2011
Rozpočet mesta Nováky na roky 2011 ,2012 ,2013 07.12.2010
1 aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2010 18.06.2010
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 14.11.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA