POŽIARE

Vysoká teplota, dlhotrvajúce sucho, nízka vlhkosť vzduchu a silný vietor, to sú podmienky pre vznik a šírenie lesného požiaru, požiaru suchej trávy, krovín ale aj odpadov. Požiar v lese sa môže šíriť aj pod zemou, čo je veľmi nebezpečné, pretože je ťažké predpokladať jeho šírenie.

Prevencia :
  • oheň zakladáme v lese iba na vyhradených miestach, nezahadzujeme sklenené veci a ohorok z cigarety,
  • oheň nezakladáme pri silnejšom vetre a oheň nikdy nenechávame bez dozoru,
  • pred odchodom skontrolujeme stav ohniska - pahreba nesmie obsahovať žeravé uhlíky, ktoré by mohol vietor rozfúkať,
  • je potrebné byť na eventuálny požiar pripravený: voda, plachta na hasenie a pod.
Čo robiť v prípade požiaru
  • okamžité ohlásenie požiaru na čísle tiesňového volania 112 alebo 150,
  • ak je to nutné, požiar treba uhasiť, alebo vykonať potrebné opatrenia na zabránenie jeho šírenia
  • uzavrite prívod plynu,
  • v prípade potreby vyveďte zvieratá a zoberte si cenné veci mimo priestoru požiaru,
  • uvoľnite prístupové cesty záchranným zložkám a nekomplikujte činnosť,
  • v prípade potreby a na základe výzvy poskytnúť súčinnosť záchranným zložkám.


30.06.2016