Rodinný koncert

Základná umelecká škola Vás pozýva na RODINNÝ KONCERT  17. 04. 2019 o 16,30 h v koncertnej sále ZUŠ.05.04.2019