Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 29.05.2019
Komisia kultúry a vzdelávania 16.04.2019
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 10.04.2019
Sociálna a zdravotná komisia 09.04.2019
Komisia pre ochranu verejného záujmu 08.04.2019
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 08.04.2019
Komisia športu 02.04.2019
Komisia športu 11.02.2019
Sociálna a zdravotná komisia 11.02.2019
Komisia kultúry a vzdelávania 06.02.2019
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 05.02.2019
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.02.2019
Komisia pre ochranu verejného záujmu 18.10.2018
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 03.10.2018
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.08.2018
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 16.01.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 26.01.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA