Komisie MsZ

Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.11.2020
Komisia športu 27.11.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 23.11.2020
Komisia športu 20.11.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 19.11.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 03.09.2020
Komisia športu 03.09.2020
Sociálna a zdravotná komisia 03.09.2020
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 02.09.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 25.08.2020
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 15.07.2020
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 08.07.2020
Komisia športu 18.06.2020
Komisia pre ochranu verejného záujmu 15.06.2020
Komisia kultúry a vzdelávania 15.06.2020
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA