Oznámenie o otvorení detských ihrísk.

Usmernenie k ihriskám

 Vzhľadom na aktuálnu situáciu týkajúcu sa opatrení vydaných ÚVZ SR mesto Nováky pristúpilo k znovuotvoreniu detských ihrísk a športovo rekreačných zariadení, ktoré sa nachádzajú v exteriéri mesta resp. mestských častí za podmienok  dodržiavania hygienických opatrení, ktoré sú uvedené v prílohe.

Od dnešného dňa 15.05.2020 budú otvorené detské ihriská nachádzajúce sa :

na ul. Bernolákovej, v areáli ZUŠ, v mestskej časti Horné Lelovce  

športovo rekreačné zariadenie – Workout park pri jazere

multifunkčné ihrisko na ul. Pribinovej

pumptrack ihrisko na ul. Rastislavovej


Prevádzkovateľ - mesto Nováky každodenne priestor uprace, piesok prehrabe,  očistí  a vydezinfikuje dotykové plochy  jednotlivých herných zostáv a raz za týždeň pieskovisko preleje pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.

 15.05.2020