Rozpočet mesta

Názov Zverejnené Dokument
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2012 20.09.2012
Súvaha a výkaz ziskov a strát mesta Nováky za rok 2011 04.06.2012
Hodnotiaca správa k programovému plneniu rozpočtu mesta Nováky za rok 2011 04.06.2012
Dôvodová správa - záverečný účet mesta za rok 2011 04.06.2012
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2011 04.06.2012
Rozpočet mesta Nováky na roky 2012,2013,2014 15.12.2011
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta Nováky na rok 2011 18.10.2011
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2010 08.06.2011
Rozpočet mesta Nováky na roky 2011 ,2012 ,2013 07.12.2010
1 aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2010 18.06.2010
Záverečný účet mesta Nováky za rok 2009 01.06.2010
Rozpočet mesta Nováky na roky 2010,2011,2012 16.12.2009
Aktualizácia č.2 rozpočtu mesta na rok 2009 31.07.2009
Aktualizácia č.1 rozpočtu mesta na rok 2009 08.07.2009
Rozpočet mesta na roky 2009 až 2011 17.12.2008
Aktualizácia rozpočtu mesta Nováky č. 2 na rok 2008 28.10.2008
Rozpočet mesta na roky 2008 až 2010 15.05.2008
Záverečný účet mesta na rok 2007 01.04.2008
Aktualizácia rozpotu mesta Nováky č.2 na rok 2007 07.11.2007
Aktualizácia rozpočtu mesta č.1 na rok 2007 14.05.2007
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.02.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA