Africký mor ošípaných – zvyšovanie povedomia verejnosti

Cestujúci
Chovatelia ošípaných
Poľovníci
Komerčné chovy ošípaných
Dopravné a kontrolné orgány

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza požiadala o súčinnosť pri zvyšovaní povedomia verejnosti o africkom more ošípaných vzhľadom na veľmi nepriaznivú zdravotnú situáciu v tesnej blízkosti našich hraníc. 18.06.2019