Pozvánka na zasadnutie MsZ Nováky dňa 22. novembra 2021 o 17,00hod.

Primátor mesta Nováky

Ing. Dušan Šimka

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky

na 22. novembra 2021 (pondelok) o 17,00 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Informácia o poverení poslanca MsZ zastupovaním primátora mesta
  3. Oprávnenie primátora k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt vodozádržných opatrení – park v okolí kostola
  4. Aktualizácia uznesenia MsZ č. 648/2021 zo dňa 28.09.2021 a zrušenie uznesenia MsZ č. 649/2021 zo dňa 28.09.2021
  5. Zriadenie budúceho vecného bremena NN prípojka k elektrickej nabíjacej stanici pre elektrické autá TSK
  6. Záver

 

 

 

 

Materiál uvedú:

K bodu 2                                            primátor mesta                                  

K bodu 3, 4, 5                                    vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta

 

 

Zasadnutie je verejné za dodržania pandemických opatrení.

    

 16.11.2021
Pozvánka a program
Plánované prerušenie dodávky tepla - 29. 08. 2019
Oznámenie o plánovanom prerušení dodávky teplaBENET, s.r.o. Nováky ako dodávateľ tepla Vám oznamuje, že z dôvodu celopodnikovej odstávky tepla v spoločnosti Fortischem a.s. bude dňa 29.8.2019 od 6:00 do 20:00 prerušená dodávka tepla na ohrev TÚV v časti mesta NCHZ kolónia v Novákoch. ...
Zverejnené: 19.08.2019
Rozhodnutie - výzva k doplneniu žiadosti, prerušenie územného konania
Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, odst.1 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších právnych úprav vo veci návrhu spoločnosti OLDIES, s.r.o., ul.Gorkého 3, Bratislava v zastúpení Ing. Janou Tomanovou, Lazianska cesta č. ...
Zverejnené: 07.08.2019
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 27.08.2019 od 13:30 do 19:30
Zverejnené: 05.08.2019
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac August 2019
Oznamujeme Vám, že v dňoch 1.-2.8., 8.-9.8., 15.-16.8., 22.-23.8., 30. 8.2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 23.07.2019
Oznam - oprava štátnej cesty I/64
Mestu Nováky bol dňa 11. júla 2019 doručený od firmy Metrostav Asfalt, a. s. Zvolen list tohto znenia:Vec: Informácia ohľadom realizovania stavby I/64 Nováky, Mestský úradOznamujeme Vám, že rekonštrukcia cesty I/64 Nováky, Mestský úrad je pozastavená z technických ...
Zverejnené: 12.07.2019
Oznámenie SPP - distribúcia. a. s.
V zmysle Zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MPaSVR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, budú pracovníci spoločnosti SPP- distribúcia, a. s. vykonávať v mesiacoch september, október a november práce ...
Zverejnené: 13.08.2019
Práce vrtuľníkom v Novákoch
 Dňa 07. 08. 2019 je naplánovaná práca vrtuľníkom v meste Nováky. Jedná sa o výmenu technológií mobilného operátora.Spoločnosť TECH-MONT Helicopter company, s. r. o. bude na prácu vrtuľníkom krátkodobo využívať plochu vo vlastníctve mesta pri ulici Lehotská. Je to ...
Zverejnené: 06.08.2019
Upozornenie
Dňa 6. augusta 2019 (utorok) budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) v čase od 07.30 h do 14.35 h vykonávané výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku: Chrenovec – Prievidza.V dôsledku výluky budú ...
Zverejnené: 01.08.2019
Vatra zvrchovanosti 2019
FOTO: Vatra zvrchovanosti 2019
Mesto Nováky, Miestny odbor Matice slovenskej, CVČ a Mestský klub dôchodcov Nováky usporiadali v piatok 19. júla v areáli pri Nováckom jazere tradičnú Vatru zvrchovanosti, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 27. výročia Dňa prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenska.Okrem verejnosti sa ...
Zverejnené: 22.07.2019
ŽSR: Výluka na úseku Handlová – Remäta (17. 07. 2019)
  dňa 17. júla 2019, výluka v úseku  Remäta - Handlová v čase 7.35 – 10.20 hod.. ...
Zverejnené: 11.07.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.02.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA