Triediť papier? ÁNO alebo NIE???

Triediť papier sa určite vypláca. Je dôležité odovzdávať papier do modrej nádoby v obci, alebo sa zapojiť do školského zberu papiera vo Vašej škole a pomôcť tak nielen škole, ale hlavne našej krajine a aj našej zemi.

Pozrime sa na pár faktov o papieri:
  • Papier tvorí okolo 20 % hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.
  • Celková ročná produkcia papiera je 800 kg/obyv. v SR. Jeden Slovák spotrebuje za svoj život okolo 100 stromov.
  • Papier je možné recyklovať veľmi dobre (5 – 8 krát) a následne kompostovať.
  • Pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna celulózy a následne opäť spracováva.
  • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.
  • Recykláciou papiera šetríme energiu – až 75 %
  • Recykláciou papiera sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75 % a vody o 35 %.
  • Viac ako 70 ľudí príde o kyslík vyrúbaním jedného dospelého stromu.
A ešte jedna zaujímavosť na záver pre potreby výroby jednorazových plienok zaplatí životom celosvetovo ročne viac ako 1 mld. stromov. Z týchto plienok potom vznikne ročne toľko odpadu, že keby sme ich poukladali vedľa seba, tak by sme vytvorili cestu dlhú 7-krát na mesiac a späť.

Spracovala: Ing. Ďurišová

14.03.2016