Pozvánka na zasadnutie MsZ Nováky dňa 22. novembra 2021 o 17,00hod.

Primátor mesta Nováky

Ing. Dušan Šimka

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky

na 22. novembra 2021 (pondelok) o 17,00 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Informácia o poverení poslanca MsZ zastupovaním primátora mesta
  3. Oprávnenie primátora k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt vodozádržných opatrení – park v okolí kostola
  4. Aktualizácia uznesenia MsZ č. 648/2021 zo dňa 28.09.2021 a zrušenie uznesenia MsZ č. 649/2021 zo dňa 28.09.2021
  5. Zriadenie budúceho vecného bremena NN prípojka k elektrickej nabíjacej stanici pre elektrické autá TSK
  6. Záver

 

 

 

 

Materiál uvedú:

K bodu 2                                            primátor mesta                                  

K bodu 3, 4, 5                                    vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta

 

 

Zasadnutie je verejné za dodržania pandemických opatrení.

    

 16.11.2021
Pozvánka a program
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac December 2019
Oznamujeme Vám, že v dňoch 9.-12.12., 19.-20.12. 2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 02.12.2019
Oprava štátnej cesty I/9
Mestský úrad oznamuje občanom, že dnes sa začali práce na rekonštrukcii štátnej cesty I/9 v úseku pred autobusovou zastávkou v Lelovciach. Z uvedeného dôvodu v tomto úseku bude obmedzená premávka, ktorá je označená prenosnými dopravnými značkami. Práce sa budú realizovať ...
Zverejnené: 26.11.2019
Zmena programu tradičného jarmoku
Mesto Nováky vás pozýva na tradičný Novácky jarmok, ktorý sa uskutoční 15. a 16. novembra 2019 v Novákoch na Námestí SNP, Rastislavovej a Bernolákovej ulici. Čakajú na vás predajné stánky, stánky s občerstvením a kultúrny program,  ktorý začína až v sobotu, 16. novembra, ...
Zverejnené: 14.11.2019
Návrh zmeny podmienok prepravnej služby - sociálny taxík
  Návrh zmeny  – prepravná služba - Sociálny taxík. Cieľová skupina                             - dôchodcovia nad 70 rokov alebo, sa mení nasledovne:     - dôchodcovia nad 65 rokov alebo,  Opis a podmienky služby - pre jednu osobu dve jazdy za kalendárny mesiac v roku sa mení  nasledovne    -    pre ...
Zverejnené: 12.11.2019
V školskom roku 2020-2021 otvára Stredná odborná škola Nováky tieto odbory:
Maturitné vysvedčenie  + výučný list:   mechanik hasičskej techniky   mechanik - mechatronik – možnosť duálneho vzdelávania   mechanik počítačových sietí      technik spracovania plastov – možnosťduálneho  vzdelávania   technik pre chemický a farmaceutický priemysel – možnosťduálneho vzdelávaniaMaturitné vysvedčenie:biotechnológia a farmakológia poradenstvo vo výžive Špecializačné pomaturitné štúdium:procesný špecialista ...
Zverejnené: 07.11.2019
SOŠ NOVÁKY SA VZDELÁVALI UČITELIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV ZŠ
FOTO: SOŠ NOVÁKY SA VZDELÁVALI UČITELIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV ZŠ
Stredná odborná škola v Novákoch zorganizovala dňa 29. novembra 2019 metodický deň pre učiteľov prírodovedných predmetov základných škôl. Cieľom podujatia bolo priblížiť a zatraktívniť pre žiakov štúdium prírodovedných predmetov, no najmä chémie a ukázať, ako sa dá vyučovať zábavne a hravo. ...
Zverejnené: 02.12.2019
Zápas vodnopólovovej extraligy mužov
FOTO: Zápas  vodnopólovovej extraligy mužov
Klub vodného póla Nováky pozýva všetkých na zápas  vodnopólovovej extraligy mužov, medzi domácim KVP Nováky a Sláviou UK Bratislava . Zápas sa odohrá v NCVP Nováky, v sobotu 30. 11. 2019 o 18:00 h..  ...
Zverejnené: 26.11.2019
Oprava štátnej cesty I/64
Mesto Nováky na základe oznámenia investora stavby Slovenskej správy ciest, Žilina, oznamuje obyvateľom mesta, že v dňoch od 18. 11. 2019 do 29. 11. 2019 bude prebiehať oprava štátnej cesty I/64, ktorá bude pozostávať z vyfrézovania starého povrchu a nanesenia nového ...
Zverejnené: 13.11.2019
oznámenie a rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice – Nováky“
V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ...
Zverejnené: 11.11.2019
ŽIAČKA SOŠ NOVÁKY ÚSPEŠNE REPREZENTOVALA SR NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI GRAND PRIX CHIMIQUE
FOTO: ŽIAČKA SOŠ NOVÁKY ÚSPEŠNE REPREZENTOVALA SR  NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI GRAND PRIX CHIMIQUE
Medzinárodná súťaž GRAND PRIX CHIMIQUE sa konala v Strednej chemickej škole v meste Debrecen v dňoch od 23. do 28.októbra 2019. Súťaže sa zúčastnilo 24 súťažiacich  z 12 krajín sveta.GRAND PRIX CHIMIQUE je medzinárodná súťaž stredoškolákov - žiakov stredných odborných škôl orientovaných ...
Zverejnené: 06.11.2019
SOŠ NOVÁKY NA BURZE PRÁCE A INFORMÁCIÍ V PRIEVIDZI
FOTO: SOŠ NOVÁKY NA BURZE PRÁCE A INFORMÁCIÍ V PRIEVIDZI
 Dňa 21. novembra 2019 zaplnili priestory Športovej haly v Prievidzi zástupcovia stredných škôl, pracovné agentúry, mládežnícke inštitúcie a zamestnávatelia. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizoval Burzu práce a informácií.Podujatie poskytlo jedinečnú možnosť študentom stredných škôl informovať návštevníkov o študijných odboroch, ...
Zverejnené: 28.11.2019
Program tradičného jarmoku v čase štátneho smútku
FOTO: Program tradičného jarmoku v čase štátneho smútku
Obyvatelia mesta Nováky s hlbokým zármutkom prijali správu o tragickej havárii, ku ktorej došlo v stredu, 13. novembra, na zlatomoravskej ceste neďaleko Malanty pri Nitre. Strata na životoch všetkých, no predovšetkým mladých ľudí, je obrovská tragédia, ktorá sa všetkých hlboko dotkla. Mesto ...
Zverejnené: 14.11.2019
OZNAM- obmedzená dodávka tepla
BENET, s.r.o. Nováky, Vám oznamuje, že z dôvodu oprávna výrobných zariadeniach tepla v spoločnosti Fortischem a.s. bude dňa27.11.2019 t.j. v stredu v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod.obmedzená dodávka tepla na vykurovanie a na ohrev ...
Zverejnené: 13.11.2019
OZNAM- „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Nováky“
Dovoľujeme si oznámiť, že mesto Nováky sa s projektom "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Nováky" (ďalej aj "CIZS Nováky") zapojí do výzvy zameranej na integráciu primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva ...
Zverejnené: 07.11.2019
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac November 2019
Oznamujeme Vám, že v dňoch 13. - 15. 11., 18. 11., 20. - 22. 11. , 27. - 29. 11.  2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni - Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 04.11.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA