Zber vianočných stromčekov

Oznamujeme občanom, že v týchto dňoch sa realizuje zber vianočných stromčekov. Všetci obyvatelia z individuálnej bytovej výstavby, ktorí majú ešte vo svojich domovoch živý vianočný stromček, môžu ho uložiť na  stojiská veľkokapacitných kontajnerov a na stojiská 1100 kontajnerov na komunálny odpad obyvatelia bytových jednotiek, pričom takto uložené stromčeky musia byť zbavené všetkých ozdôb. Termín uloženia použitých vianočných stromčekov uvedeným spôsobom je stanovený po sviatku Troch kráľov, t. j. od 8. januára až do konca januára 2021. Občanom je zakázané ukladať použité stromčeky do nádob na komunálny odpad a takisto je zakázané ukladať použité stromčeky na verejné priestranstvá v meste, okrem na to určených stojísk. 

Spoločnosť VEPOS  bude vianočné stromčeky postupne zbierať podľa harmonogramu, v rámci ktorého sa budú z jednotlivých mestských častí odvážať pravidelne v presne určené dni od 8.1. do 31.01. 2021.

 07.01.2021