Rozhodnutie_PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s. Nováky

rozhodnutie


Rozhodnutie PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., M.R.Štefánika 116, Nováky -  výzva k doplneniu žiadosti, prerušenie stavebného konania22.01.2019