OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMKY

mapka
oznámenie

Oprava 220 kV vedenia V271 Bystričany – Sučany - oznámenie o vstupe na pozemky.

Spoločnosť ELCON BRATISLAVA, a.s.bude v termíne
18.02.2019 – 08.03.2019 realizovať uvedené práce pre objednávateľa SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava. Predmetom opravy je úprava výšky vodičov, podľa schválenej realizačnej
dokumentácie zhotovenej spoločnosťou SAG Elelktrovod, a.s.
 


04.02.2019