Poďakovanie

Ministerstvo zdravotníctva  SR  ďakuje každému,  kto  sa  dal  zaočkovať  proti ochoreniu Covid-19, čím chráni seba a svojich blízkych pred možným vážnym priebehom ochorenia Covid-19.

Odborníci sa zhodujú na tom, že očkovanie je jediná cesta von z pandémie a jediný spôsob ako predísť veľkým ľudským, ale aj ekonomickým stratám.

Viac informácií vo videotexte TV Nováky. 30.09.2021