Dodatočné povolenie stavby - Prístavba vstupnej podesty s prestrešením

Verejná vyhláška - úplné znenie


12.11.2021