Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 23. 08. 2017 07:30 do 23. 08. 2017 16:30

Úplne znenie

Distribúcia elektriny bude prerušená z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s..

Ulice: Baníkov 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 7414.07.2017