Štatút a rokovací poriadok Kooperačnej rady pre udržateľný mestský rozvoj miest „Prievidza-Nováky“ bol schválený

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Veronika Remišová zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 121/2022 o príspevkoch z fondov Európskej únie rozhodnutím č. 016245/2022/OKÚS-28 schválila štatút a rokovací poriadok Kooperačnej rady pre udržateľný mestský rozvoj miest "Prievidza-Nováky".

 

Rozhodnutie nadobúda účinnosť zverejnením schváleného štatútu a rokovacieho poriadku Kooperačnej rady územia udržateľného mestského rozvoja "Prievidza-Nováky" a Rozhodnutia MIRRI SR na webovom sídle jadrového mesta.

V prílohe:

  1. Rozhodnutie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 016245/2022/OKÚS-28 o schválení štatútu a rokovacieho poriadku Kooperačnej rady pre udržateľný mestský rozvoj miest Prievidza – Nováky
  2. Štatút Kooperačnej rady územia udržateľného mestského rozvoja "Prievidza-Nováky"
  3. Rokovací poriadok Kooperačnej rady územia udržateľného mestského rozvoja "Prievidza-Nováky"


18.11.2022
Príloha 3 Rokovací poriadok Kooperačnej rady UMR Prievidza - Nováky
Príloha 2 Štatút Kooperačnej rady UMR Prievidza - Nováky
Príloha 1 Rozhodnutie o schválení štatútu a rokovacieho poriadku
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA