Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania - "Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov - Včelárska ulica, Prievidza"

Verejná vyhláška - úplné znenie


28.12.2021