Oznam

Primátor mesta, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že z dôvodu neschválenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2022 siedmimi poslancami MsZ, bude od 1. Januára 2022 vypnutý kanál TV Nováky. Z toho dôvodu nebude možné ani počúvať správy MsÚ prostredníctvom televíznych prijímačov.29.12.2021