Relácia Videonoviny Nováky 3/2021

Vážení občania, premiéra relácie Videonoviny Nováky 3/2021 bude v Televízií Nováky odvysielaná v piatok dňa 9.4.2021 o 18:00 hod.

Reprízy:

Sobota 10.4.2021 o 18:00,
Nedeľa 11.4.2021 o 13:30 a 18:00,
Pondelok 12.4.2021 o 18:00
Piatok 16.4.2021 o 18:00,
Sobota 17.4.2021 o 18:00,
Nedeľa 18.4.2021 o 13:30 a 18:00,
Pondelok 19.4.2021 o 18:00

Obsah relácie:
1. Primátor informuje:
- Prenájom priestorov v Gastro póle
- Rozmiestňovanie VO kontajnerov
- Hospodárenie mesta Nováky v rokoch 2009 – 2019
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ
- Osvetlenie priechodov pre chodcov
- Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia
2. 14. pietna spomienka na tragédiu vo VOP Nováky
3. Asistované sčítanie obyvateľov v Novákoch
4. Úprava priestorov v Dome služieb
5. Projekt: Podpora zamestnateľnosti na hornej Nitre
6. Závlaha na futbalovom štadióne08.04.2021