Materská škola Nováky - otvorenie

Oznamujeme rodičom, že Materská škola Nováky bude od 22.2.2021 otvorená pre všetky prijaté deti, ktorých rodičia majú záujem o dochádzku dieťaťa do MŠ. Podmienkou dochádzky dieťaťa do materskej školy je pretestovanie jedného rodiča žijúceho v spoločnej domácnosti s týmto dieťaťom. Potvrdenie o absolvovaní testu nesmie byť staršie ako 7 dní. Ráno pri nástupe dieťaťa do MŠ odovzdá rodič učiteľke v triede vyplnené Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov, ktorý je zverejnený na https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany.../ príloha č. 11 a.

V prípade, že dieťa nenastúpi, je potrebné odhlásiť ho zo stravy štandardným spôsobom na tel. čísle 0948 866 61418.02.2021