Základná škola Nováky - zahájenie výučby a nástup žiakov 1. stupňa ZŠ ( ročníky 1. - 4. )

Vzhľadom na stabilnú epidemiologickú situáciu v okrese Prievidza  môže byť
v zmysle odporúčania Krízového štábu Trenčín, RÚVZ v Prievidzi so sídlom
v Bojniciach a po dohode so zriaďovateľom *zahájená výučba* v zmysle
platných predpisov MŠ SR *na 1.stupni ZŠ (ročníky 1. - 4.).*

*Podmienka nástupu žiakov 1.stupňa do školy:*

   - negatívny test jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní - v
   našom meste bude počas víkendu prebiehať testovanie - bližšie informácie k
   nemu budú zverejnené na webovej stránke mesta
   - žiaci 1.stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov
   - *žiak pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného
   zástupcu o bezinfekčnosti (príloha); tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť a
   bude pripravené aj na odberných miestach*

*ŠKD bude od pondelka fungovať v bežnej prevádzke, teda 6.00-16.00 hod.*

*Žiaci ročníkov 1.- 4. budú od pondelka 22.2.2021 hromadne prihlásení na
obedy v školskej jedálni. V prípade, že žiak do školy nenastúpi, z obeda ho
odhlasuje rodič.*

*Zákonný zástupca žiakov ročníkov 1.- 4. nemá nárok na tzv. "pandemickú
OČR".*

*Tešíme sa na návrat našich žiakov do školy a prosíme všetkých o zodpovedný
prístup.*

*Ďakujeme!*18.02.2021