Výsledky skríningového testovania v meste Nováky: 20. - 21. február 2021

Výsledky 3 odberných miest.

Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 20. a 21. februára 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberných miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odporúčania v príslušnom uznesení vlády. V rámci plošného skríningu na ochorenie Covid - 19 sa dňa 20. februára  2021 v meste Nováky  otestovalo celkom 1273 ľudí. Počet pozitívnych prípadov bol 6, čo je 0,47% otestovaných obyvateľov. Dňa 21. februára 2021 sa v meste Nováky otestovalo celkom 663 ľudí . Počet pozitívnych prípadov bol 10, čo je 1,51% otestovaných ľudí. V dňoch 20. a 21. februára sa v dočasne zriadených odberných miestach v Novákoch pre mesto Nováky a okolie okresu Prievidza spolu otestovalo  1963 ľudí. Celkový počet  pozitívnych prípadov bol 16, čo je 0,83% otestovaných ľudí21.02.2021