Výsledky skríningového testovania v meste Nováky: 6. - 7. marca 2021

Výsledky 3OM

Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 6. a 7. marca 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odporúčania v príslušnom uznesení vlády. V rámci plošného skríningu na ochorenie Covid - 19 sa dňa 6. marca  2021 v meste Nováky  otestovalo celkom 1455 ľudí. Počet pozitívnych prípadov bol 9, čo je 0,62% otestovaných obyvateľov. Dňa 7. marca 2021 sa v meste Nováky otestovalo celkom 843 ľudí . Počet pozitívnych prípadov bol 7, čo je 0,83% otestovaných ľudí. V dňoch 6. a 7. marca sa v dočasne zriadených odberových miestach v Novákoch pre mesto Nováky a okolie okresu Prievidza spolu otestovalo  2298 ľudí. Celkový počet  pozitívnych prípadov bol 16, čo je 0,70% otestovaných ľudí07.03.2021