Oznam

Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že vývoz zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad bude dňa 11.03.2021 t.j. vo štvrtok. Žiadame občanov, aby svoje nádoby v tento deň sprístupnili zberovej spoločnosti. Ďalej spoločnosť VEPOS Nováky oznamuje občanom, že zberný dvor bude od 08.03.2021 zatvorený do odvolania z dôvodu preventívnych opatrení pri ochrane zdravia.09.03.2021