Rozmiestnenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - Marec 2021.

Mesto Nováky oznamuje svojím obyvateľom, že rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na zber nadrozmerného odpadu bude uskutočnené v dvoch termínoch.

V prvom termíne budú VOK pristavené na .ul. Kollárová starý cintorín, ul. Nábrežná, ul. Jesenského, ul. Partizánska, ul. Duklianska, spojovačka  A. Hlinku, ul. Lelovská obchod,  Baníkov 78- garáže, a to v dňoch  od 11.3. do 15.3.2021

V druhom termíne budú VOK pristavené na ul.  E. Ottu, ul. Suvorovová, ul. Lehotská –garáže, ul.  Lehotská-most,, ul. Chalúpkova, Nám. SNP pri bývalom autoservise, ul. Kukučínová, ul. Štúrova pri Jednote, ul. Trenčianska, Hviezdoslavova parkovisko DK, a to v dňoch od 15.03. 2021 do 18.03.2021

Občanov ďalej upozorňujeme, že do veľkoobjemových kontajnerov patrí objemný odpad,ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území mesta (napr. starý nábytok, sedačka, koberce,...).09.03.2021