Verejná vyhláška - Radové garáže a prístupová komunikácia k radovým garážam, Nováky17.03.2021