Výsledky skríningového testovania v meste Nováky: 20. - 21. marca 2021

Výsledky 3OM

Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 20. a 21. marca 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odporúčania v príslušnom uznesení vlády. V rámci plošného skríningu na ochorenie Covid - 19 sa dňa 20. marca  2021 v meste Nováky  otestovalo celkom 1397 ľudí. Počet pozitívnych prípadov bol 6, čo je 0,43% otestovaných obyvateľov. Dňa 21. marca 2021 sa v meste Nováky otestovalo celkom 1023 ľudí . Počet pozitívnych prípadov bol 2, čo je 0,20% otestovaných ľudí. V dňoch 20. a 21. marca sa v dočasne zriadených odberových miestach v Novákoch pre mesto Nováky a okolie okresu Prievidza spolu otestovalo  2420 ľudí. Celkový počet  pozitívnych prípadov bol 8, čo je 0,33% otestovaných ľudí.21.03.2021