Výsledky skríningového testovania v meste Nováky 27. - 28. marca 2021

Výsledky 3OM

Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 27. a 28. marca 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odporúčania v príslušnom uznesení vlády. V rámci plošného skríningu na ochorenie Covid - 19 sa dňa 27. marca  2021 v meste Nováky  otestovalo celkom 1279 ľudí. Počet pozitívnych prípadov bol 2, čo je 0,16% otestovaných obyvateľov. Dňa 28. marca 2021 sa v meste Nováky otestovalo celkom 1135 ľudí . Počet pozitívnych prípadov bol 1, čo je 0,09% otestovaných ľudí. V dňoch 27. a 28. marca sa v dočasne zriadených odberových miestach v Novákoch pre mesto Nováky a okolie okresu Prievidza spolu otestovalo  2414 ľudí. Celkový počet  pozitívnych prípadov bol 3, čo je 0,12% otestovaných ľudí.28.03.2021