Oznámenie stredoslovenskej energetiky - Distribúcia a.s. , Rekonštrukcia vedenia č. 7740, 7760

Situačný výkres
Zoznam parciel
Úplné znenie oznámenia

Predmetom stavebných úprav je výmena značne opotrebovaných izolátorových závesov a izolátorov. 03.04.2017