Kancelária primátora

organizovanie a príprava pracovného programu primátora, vybavovanie e-mailovej a písomnej korešpondencie primátora, prijímanie návštev a hostí, zabezpečovanie občerstvenia na rokovaniach, príprava zasadacie miestnosti na rokovania orgánov mesta
Kontakty na oddelenie