Oddelenia

Podateľňa

Úradné hodiny
Pondelok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Utorok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Streda 07:15 - 11:30 12:15 - 16:45
Štvrtok Nestránkový deň - -
Piatok 07:15 - 11:30 12:15 - 12:45
Podateľňa prijíma zásielky, ktoré boli úradu doručené alebo ich prevzal zamestnanec podateľne osobne a sú adresované úradu; podateľňa na požiadanie doručiteľa potvrdí prijatie zásielky odtlačkom prezentačnej pečiatky na kópii záznamu alebo na osobitnom lístku s dátumom prevzatia.

Kováčová Miroslava 421 46 512 1527
421 940 636 388 Email

Mgr. Revajová Michaela 421 46 512 1512
421 948 341 201 Email
Oddelenie výstavby a rozvoja mesta
Ekonomické oddelenie
Oddelenie vnútornej správy
Podateľňa
Pokladňa
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA