Oddelenie vnútornej správy

Správa majetku mesta- správa bytových a nebytových priestorov, správa a údržba verejných priestranstiev Koordinácia aktivačných prác- verejnoprospešné práce Materiálno-technické zabezpečenie činnosti MsÚ Zabezpečovanie volieb a referend Záležitosti ochrany obyvateľstva (civilná, požiarna, mimoriadne situácie) Evidencia obyvateľstva Osvedčovanie podpisov a fotokópií, matričná činnosť Ľudské zdroje Vysielanie správ a oznamov v mestskom rozhlase Podateľňa Slobodný prístup k informáciám Podávanie sťažností Evidencia žiadostí o byty
Úradné hodiny
Kontakty na oddelenie
Vzory žiadostí a zmlúv na stiahnutie