Oddelenia

Stavebné oddelenie

Úradné hodiny
Pondelok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok
(Prípadne 7:30 - 15:30 terén)
7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda
(Jeden z pracovníkov SOÚ služba od 16:00 hod. do 17:00 hod.)
7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Štvrtok nestránkový deň - -
Piatok 7.30 - 12.00 -
Vykonáva činnosti v zmysle stavebného zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov – predovšetkým stavebné konania, územné konania, konania o zmene užívania stavby, zmena stavby pred dokončením, konania o odstránení stavby a podobne.

Adresa: Spoločný stavebný úrad, Nám. SNP 174/23, 972 71 Nováky
Administratívna pracovníčka pre stavebný úrad
Furková Anna
421 948 276 434 Email
Odborná referentka pre prenesený výkon štátnej správy na stavebnom úrade
pre obce:Dolné Vestenice, Nitrica, Kostolná Ves, Seč, Dlžín, Nitrianske Sučany, Horné Vestenice, Podhradie
Ing. Sigotská Erika
421 940 636 405 Email
Odborná referentka pre prenesený výkon štátnej správy na stavebnom úrade
pre obce: Valaské Belá, Nitrianske Rudno, Čavoj, Temeš, Liešťany, Nevidzany, Rudnianska Lehota
Ing. Mokrišová Eva
421 940 636 406 Email
Odborná referentka pre prenesený výkon štátnej správy na stavebnom úrade
pre obce: Čereňany, Horná Ves, Kamenec pod Vtáčnikom, Oslany, Radobica
Ing. Moravčíková Monika
421 940 636 407 Email
Odborná referentka pre prenesený výkon štátnej správy na stavebnom úrade
pre obce: Nováky (IBV, PO), Zemianske Kostoľany, Bystričany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou
Ing. Luptáková Dominika
421 940 636 399 Email
Vzory žiadostí a zmlúv na stiahnutie
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahni dokument
Žiadosť o predlženie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahni dokument
Žiadosťo predlženie stavebného povolenia Stiahni dokument
Žiadosť o zmenu užívania stavby Stiahni dokument
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahni dokument
Žiadosť o stavebné povolenie Stiahni dokument
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - PO Stiahni dokument
Návrh na vydanie kolaudácie - FO Stiahni dokument
Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahni dokument
Stavebné oddelenie
Sociálne oddelenie
Školstvo
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA