Stavebné oddelenie

Vykonáva činnosti v zmysle stavebného zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov – predovšetkým stavebné konania, územné konania, konania o zmene užívania stavby, zmena stavby pred dokončením, konania o odstránení stavby a podobne.

Adresa: Spoločný stavebný úrad, Nám. SNP 174/23, 972 71 Nováky
Úradné hodiny
Kontakty na oddelenie