Školstvo

Školský úrad pre obce združené v SOÚ v Novákoch vykonáva štátnu správu v školstve v druhom stupni v rozsahu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane poradenskej a metodickej činnosti.
Úradné hodiny
Kontakty na oddelenie