Prerušená dodávka tepla na ohrev teplej vody- Chemická kolónia

BENET, s.r.o. Nováky oznamuje, že z dôvodu celopodnikovej odstávky tepla v spoločnosti FORTISCHEM a.s. bude v dňoch od 20. 09. 2023 v čase od 6.00 hod do 21.09.2023 do 18.00 hod prerušená dodávka tepla na ohrev teplej úžitkovej vody v časti mesta Chemická kolónia (sú to všetky obytné domy na ul. Hviezdoslavovej, obytné domy na ul. Chemikov č. 18/30,32;  18/24,26,28; 32 a 66, dom č. 33 na ul. I.Krasku, domy č. 51, 67, 68 na ul. M. Rázusa a dom č. 71 na ul. Baníkov)13.09.2023
1
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA