Predaj osobného motorového vozidla

Mesto Nováky v zmysle § 9a ods. 1c zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov p o n ú k a na odpredaj /priamym predajom/ osobné motorové vozidlo, ktoré je vedené v inventarizačnom súpise majetku k 31. 12. 2023.

Druh vozidla: osobné

Kategória: M1

Značka: Volkswagen

Obchodný názov: Volkswagen Passat

Druh paliva: NM

Dátum prvej evidencie: 17.5.2007

VIN: WVWZZZ3CZ6P204830

Zdvihový objem valcov: 1968 cm3

Stav tachometra: 279 198 km

Stav: nepojazdné

Vozidlo je nepojazdné. Potrebná výmena olejového čerpadla a turba (výmena motora).

Cena: min. 1500 €

Ponuky zasielajte písomne na adresu : Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, alebo osobne do podateľne mestského úradu v úradných hodinách.

Doručenie ponúk: do 16. februára 2024 do 11.00 hod. do podateľne mestského úradu, poštou - dátum podacej pečiatky musí byť najneskôr 14. február 2024.

Obhliadku vozidla si môže záujemca dohodnúť osobne na mestskom úrade v Novákoch u p. Mariána Mištinu alebo telefonicky na tel. č. 0948 858 212.

Výsledok odpredaja bude zverejnený na stránke obce: www.novaky.sk01.02.2024
1
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 05.03.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA