Oznámenie o zrušení Obchodnej verejnej súťaže – autobusová stanica Nováky

Mesto Nováky, v zastúpení Ing. Branislavom Adamcom, primátorom mesta, v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 261/2024 zo dňa 29.01.2024 oznamuje zrušenie Obchodnej verejnej súťaže na prenechanie majetku mesta do nájmu - autobusovej stanice na ul. Gašpara Košťála v Novákoch.07.02.2024
Oznámenie o zrušení Obchodnej verejnej súťaže
1
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 05.03.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA