Majetkové priznania poslancov

Oznámenia verejných funkcionárov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
Názov Zverejnené Dokument
Ivan Hvojnik 24.09.2021
Ing. Dušan Žiak 24.09.2021
Marián Miština 25.08.2021
Ing. Michal Gogola 25.08.2021
Roman Jakubis 25.08.2021
František Včelík 25.08.2021
Mgr. Dana Horná 25.08.2021
Ing. Branislav Adamec 25.08.2021
Juraj Svitok 25.08.2021
Bc. Anton Hajnovič 25.08.2021
Igor Obžera 25.08.2021
Alena Mokrá 25.08.2021
Mgr. Pavel Oršula 25.08.2021